Asociația ABC

contact@abcedu.ro

Termeni și condiții

Cea mai recentă actualizare: 08.04.2024

Informațiile de mai jos stipulează condițiile de folosire a site-ului www.abcedu.ro, portalul oficial al Asociației „ABC-ul Educației pentru Copii”. Acest site a fost creat cu intenția de a reprezenta o sursă principală de informații legate de terapiile alternative pentru diverse afecțiuni ale copiilor și bebelușilor, punând accent pe terapia acvatică și hidrokinezioterapia. Navigând pe acest site și consultând materialele și datele aferente, confirmați că ați parcurs, înțeles și sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate.

Pentru o mai bună înțelegere a termenilor utilizați pe site și pe această pagină, vă rugăm să luați în considerare următoarele definiții și explicații:

  • „Site-ul” se referă la portalul online https://abcedu.ro/
  • „Utilizator” se referă la orice persoană care navighează sau interacționează cu Site-ul sau care dorește să beneficieze în vreun fel sau folosește de facto unul dintre serviciile propuse de asociație.
  • „Asociația” denumește Asociația „ABC-ul Educației pentru Copii”

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de Asociația „ABC-ul educației pentru copii”. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin Asociației.

Asociația „ABC-ul educației pentru copii” își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita, la nevoie, aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo sau alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea Asociației.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialului de pe site nu transferă către persoana în cauză drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea Asociației, pot fi utilizate de Asociație în orice scop, dacă acesta se încadrează în limitele legii, și pot fi dezvăluite la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Ești responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul tău.

Declarația privind datele cu caracter personal

Ne asumăm angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a ne conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică, precum numele și prenumele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mailul, date de identitate, numărul și vârsta copiilor, status parental, etc. De regulă, obținem aceste date de la tine atunci când completezi un formular, online sau pe hârtie, semnezi un contract, ne trimiți un mesaj, e-mail sau vorbim la telefon.

Când accesezi website-ul nostru, serverele noastre creează automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de Internet de la care te-ai conectat și alte date. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți documentul privind fișierele de tip cookie: Politica privind Cookies.

În ce scop procesăm datele?

Asociația „ABC-ul educației pentru copii” procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de oferte pentru produse și servicii educaționale, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, pentru marketing.

Condițiile în care sunt procesate datele

Asociația „ABC-ul educației pentru copii” procesează datele tale numai având consimțământul tău, când există o obligație legală sau când poate invoca un interes legitim superior.

Tratăm securitatea datelor tale cu maximă seriozitate, adoptând și revizuind periodic măsurile de securitate, tehnice și organizatorice, destinate protejării datelor față de accesul neautorizat, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată. Accesul la date este permis doar pentru persoanele autorizate de Asociație, care și-au asumat în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Datele tale personale vor fi prelucrate pe întreaga perioadă necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

Care sunt drepturile tale?

  • Ai dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care Asociația le deține.
  • Ai dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt actuale.
  • Ai dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a te opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau nu îți vom putea oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date.
  • Ai dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor tale pentru marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.

 

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, trebuie să trimiți o cerere la sediul Asociației „ABC-ul educației pentru copii” situat în Sat Gruiu, Comuna Gruiu, Județul Ilfov sau prin e-mail la adresa contact@abcedu.ro.

De asemenea, ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care ți-au fost încălcate.

Asociația își rezervă dreptul de a modifica această declarație în orice moment. Versiunea publicată pe site este cea în vigoare.

Limitarea răspunderii

În nicio situație, Asociația „ABC-ul educației pentru copii” nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu (direct sau indirect) provocat ție sau oricărei alte entități, referitor la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care le conține – de tine sau orice altă persoană.

Asociația „ABC-ul educației pentru copii” își rezervă dreptul de a fi despăgubită sau exonerată, împreună cu angajații săi, de orice responsabilitate sau obligație legală, deteriorare, pierdere, cost sau orice altă cheltuială în legătură cu revendicările sau acțiunile întreprinse împotriva Asociației, survenite în urma încălcării de către utilizatori a Termenilor și Condițiilor sau a altor obligațiuni decurgând din utilizarea acestui site.

Chiar dacă am luat toate măsurile ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici Asociația „ABC-ul educației pentru copii” nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

Informațiile conținute sau puse la dispoziție prin intermediul site-ului nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în domenii ca medical, psihologic, etc. În special, în calitate de părinți, ar trebui să consultați un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică a copilului dvs., în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală. În calitate de părinte sau persoană care este implicată în grija și educarea copilului, sunteți singurul responsabil pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viața, în orice moment, în orice împrejurare.

Depunem constant eforturi pentru a ne asigura că programele noastre sunt adecvate nevoilor copiilor și le îmbunătățesc calitatea vieții. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că vor obține, într-un anumit interval de timp, un anumit rezultat, dacă nu există consecvență și perseverență asociată obiectivului rezultatelor așteptate, în ceea ce privește prezența la ședințele de terapie, alături de suportul tău fizic și afectiv.

Nivelul de succes privind abilitățile acvatice, motrice, sociale și cognitive ce se pot dezvolta ca urmare a participării la ședințele de educație acvatică depinde de o serie de factori, inclusiv de factori genetici, capacitate, dedicare, empatie, pentru a numi doar câteva. Deoarece acești factori diferă în funcție de ritmul de evoluție și adaptare a fiecărui copil, nu putem și nu garantăm succesul într-un interval de timp definit. Orice declarații anticipative prezentate pe site-ul nostru sunt pur și simplu opinia noastră.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezente vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Ești de acord să recitești această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul tău continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ai fost de acord cu aceste schimbări.

Asociația „ABC-ul educației pentru copii” se angajează să trateze datele personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

Legături cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături către alte site-uri considerate de Asociația „ABC-ul educației pentru copii” utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află neaparat sub controlul sau îndrumarea noastra.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

In aceste cazuri, Asociația „ABC-ul educației pentru copii” nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Păstrarea datelor în urma donațiilor

Donații directe

Banca Transilvania va procesa datele dvs. în conformitate cu terminii și condițiile interne. Asociația „ABC-ul Educației pentru Copii” vă păstra datele financiare conform legislației în vigoare numele, contul bancar, suma și data donației.

Contact sponsorizare

Asociația „ABC-ul Educației pentru Copii” va păstra datele din contract în baza de date și contractul semnat doar în scopuri financiare și legale  în conformitate cu legistația GDPR.

Redirecționare 3,5%

Datele furnizate la redirecționare celor 3,5% vor fi procesate conform aceste declarații GDPR de către Asociația, iar instituțiile abilitate vor procesa datele conform termeniilor și condiților interne care pot fi consultate aici, Termenii de utilizare, politica de confidențialitate (GDPR) și Cookies.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Actualizări ale Termenilor și Condițiilor

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor aceasta pagina, caz in care vom semnala versiunea actualizată modificând data ultimei actualizări din partea de sus a Termenelor și Condițiilor. După data la care varianta actualizata intră în vigoare (in maxim 48 de ore de la publicare), accesarea site-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termene și Condiții actualizate.

Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: Asociația „ABC-ul educației pentru copii” din Municipiul Ilfov,  Sat Gruiu, Comuna Gruiu, Județul Ilfov, sau prin E-mail: contact@abcedu.ro.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.