Asociația ABC

contact@abcedu.ro

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Când vizitezi site-ul asociației noastre, www.abcedu.ro sau când apelezi la ajutorul nostru, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a îți detalia informațiile și datele pe care le prelucrăm, motivul și scopul prelucrării lor. Prin navigarea pe site-ul www.abcedu.ro sau prin contactarea noastră și/sau înscrierea la newsletterul ABCedu, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.

Suntem pe deplin conștienți că informațiile tale personale îți aparțin, de aceea ne angajăm să le stocăm în deplină siguranță și să nu oferim aceste informații unei terțe părți fără a te informa corespunzător.

1. DEFINIȚII TERMENI

1.1 ABCedu (www.abcedu.ro) este platforma online a Asociației ABCedu, care este deținut și administrat de Acvatic Bebe Club SRL.

1.2 Potrivit Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), Acvatic Bebe Club SRL este operator de date cu caracter personal.

1.3 „GDPR” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

1.4  „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.5 Acvatic Bebe Club SRL poate schimba aceasta Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

2. INFORMAȚII PE CARE NI LE FURNIZEZI VOLUNTAR

Când utilizezi formularele de donație de pe site, când ne contactezi prin telefon, e-mail sau conturile de Social Media sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care le prelucram. Aceste informații pot include numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, conturi bancare și CNP. Când te abonezi la newsletter ne dai în mod voluntar adresa de email pentru a fi folosita în scopul trimiterii de mesaje de marketing. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstram în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferam informații către terți.

3. INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM AUTOMAT

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectam informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul www.abcedu.ro. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poți vedea ce sunt cookie-urile citind în continuare aceasta pagina.

4. POLITICA DE COOKIE-URI

4.1 Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, ABCedu utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de “cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe dispozitivul tău electronic, fie el telefon, tabletă sau computer și le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente. Cookie-urile au rolul de a te ajuta să găsești toate informațiile de care ai nevoie la noi pe site, iar pe noi ne ajută să analizăm care este interesul celor care ne vizitează site-ul, pentru a îmbunătăți experiența acestora.

4.2 Tipuri de cookie-uri:

 • Obligatorii- pentru buna funcționare a site-ului din punct de vedere tehnic.
  • Funcționale – pentru îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile tale.
  • De performanță – pentru a măsura modul în care utilizatorii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.
  • De redirecționare – pentru a ajuta Asociatia ABCedu să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja compania Asociatia ABCEdu.
  • Cookie-urile stocate pe dispozitivul tău pot fi accesate atunci când vizitezi site-ul nostru web sau deschizi un email pe care ţi-l trimitem. Dacă doreşti să ştergi cookie-uri care sunt deja în calculatorul tău, consultă instrucţiunile browser-ului tău apăsând pe “Help” în același meniu al browser-ului.
  • ABCedu prelucrează cookie-uri numai cu acordul tău. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul tău. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre tine vor fi prelucrate şi te vom informa despre drepturile tale.

5. CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

5.1 În privință datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor de donație sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor masuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

5.2 Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim. În privință datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

6. ÎN CE SCOPURI COLECTAM DATELE?

6.1 Pentru a face demersurile necesare în vederea oferirii ajutorului pe care l-ai solicitat;

6.2 Pentru a-ți raspunde la întrebări și solicitări;

6.3 Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

6.4 Pentru activități de marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil;

6.5 Pentru a trimite invitații la diverse evenimente, concursuri, promoții pe care le inițiem;

6.6 Pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

7. CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

8. CUI DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terțe parti, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale. Este posibil să dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

8.1 Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

8.2 Instanțe de judecata, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie;

8.3 Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politica de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuam o asemenea dezvăluire.

9. DREPTURILE TALE

9.1 Dreptul de retragere a consimțământului

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@abcedu.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.

9.2 Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

9.3  Dreptul de a te adresa justiției;

9.4 Dreptul de acces

Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

9.5 Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a obține de la noi, fară întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

9.6 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fară întârzieri nejustificate.

9.7 Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificam exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

9.8 Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fară obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR;

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

9.9 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteazăîn mod similar într-o măsurăsemnificativa

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;

(c) are la baza consimțământul tău explicit.

9.10 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro

9.11 Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@abcedu.ro

10. ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Pentru a-ti exercita drepturile legale sau dacă ai întrebări, solicitări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: contact@abcedu.ro.